ПЕТОКЛА̀СНИЧКА

ПЕТОКЛА̀СНИЧКА ж. Ученичка от пети клас. Момичетата облякоха бели платнени пачки, като помагаха една на друга да закопчеят копчетата си на гърба. Петокласничката Лилка изтича на пръсти да се огледа в голямото огледало на коридора. Л. Галина, Л, 17.

Списък на думите по буква