ПЕТОКНЍЖИЕ

ПЕТОКНЍЖИЕ, мн. няма, ср. Църк. Част от Стария завет на Свещеното писание (Библията), която съдържа първите пет книги: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие.

Списък на думите по буква