ПЕТОКРЪ̀СТ

ПЕТОКРЪ̀СТ м. Диал. 1. Наименование на голям брой тревисти растения от семейство устоцветни, с високо около един метър кухо, четириръбесто стебло, с големи, нарязани, длановидни листа и дребни съцветия в горната част на стеблото; сръдчник. Leonurus cardiaca.

2. Растение петров кръст.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква