ПЕТОКУ̀РСНИК

ПЕТОКУ̀РСНИК, мн. ‑ци, м. Студент от пети курс. Студентите-петокурсници от машинно-електротехническия институт решиха да подпомогнат работниците-рационализатори в конструктивното разработване и технико-икономическото обосноваване на техните предложения. ВН, 1960, бр. 2608, 4. На студентите-петокурсници от ВИТИЗ .. се е удало да създадат жизнерадостен спектакъл с увлекателен

ритъм и със заразителна младежка веселост. ВН, 1960, бр. 2638, 4.

Списък на думите по буква