ПЕТОЛЀВ

ПЕТОЛЀВ, мн. ‑ове, след числ. ‑лѐва, м. Остар. Петолевка. Той поиска и получи в заем още по-малка сума: петолев. Ив. Вазов, Съч. ХI, 90. В една кесия има 364 лева двулевове и петолевове по еднакво число. Колко има от едните и колко от другите? Н. Кърджиев, А, 58.

Списък на думите по буква