ПЕТОЛЀВКА

ПЕТОЛЀВКА ж. Монета или банкнота със стойност пет лева. Стъпките му се отлепяха с голяма лекота от тротоара, макар че всъщност бе натежал с една връзка ключове и пачка банкноти, съвсем новички петолевки. П. Вежинов, НБК, 49. Тази вечер, като никога, той си поръча второ шишенце с ракия, изпи го полека и на глътки, остави една петолевка бакшиш на учудения прислужник и веднага щом се прибра вкъщи, нареди на старата да намери по-големия му син. А. Гуляшки, МТС, 184. Когато се наведе и му целуна ръка, старецът пусна в ръката ѝ [на Цвета] две златни пендари .. После хвърли на сватбената пита четири сребърни петолевки. Д. Ангелов, ЖС, 191.

Все на петолевки стъпвам. Разг. Имам напета походка, ходя надуто, наперено. — По едно време твоят Матейчо иде отдолу по пътя и като вирнал глава, все на петолевки стъпва, а па шашката му все по земята се влачи. В. Нешков, Н, 307.

Списък на думите по буква