ПЕТОПРЪ̀СТИЕ

ПЕТОПРЪ̀СТИЕ, мн. няма, ср. Спец. Качество на петопръст. Наред с тези характерни особености, резултат на еволюцията, човешкото ходило запазва и някои древни белези по отношение на строежа си, като петопръстие, запазване на по-голямата част от първоначалните костни елементи в състава на ходилото и др. А. Гюровски, АЧ, 147.

Списък на думите по буква