ПЕТОРАЗРЀДЕН

ПЕТОРАЗРЀДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който по квалификация е от пети разред. Надницата на петоразреден работник е равна на надницата на работник от I разред, умножена с коефициент 1.65. В. Брънеков и др., СД, 199.

Списък на думите по буква