ПЕТОСТЀН

ПЕТОСТЀН, м. Геом. Геометрично тяло или негово изображение с пет стени. С числата от 1 до 12 включително попълнете кръгчетата на петостена така, че да получавате сбор винаги 39 както от числата върху двете петоъгълни основи, така и от числата по върховете на всяка от петте тристенни призми. Матем., 1966, кн. 5, 47.

Списък на думите по буква