ПЕТОСТЪ̀ПЕН

ПЕТОСТЪ̀ПЕН, ‑пна, ‑пно, мн. ‑пни, прил. Литер. За стих — който се състои от пет ритмически стъпки. Току-речи винаги драматическият автор си служи с петостъпния ямб — със стиха на драматургията от английския Ренесанс. Н. Лилиев, Т, 1954, кн. 3, 8. В ритмично и строфично отношение стихът.. наподобява стиха в "Евгений Онегин" — петостъпен ямб. С, 1952, кн. 2, 184.

Списък на думите по буква