ПЕТОХЛЀБИЕ

ПЕТОХЛЀБИЕ, мн. няма, ср. Църк. Обред в православната християнска църква, при който се освещават пет хляба, вино и елей, които се раздават за здраве на присъстващите богомолци.

— Друга форма: петихлѐбие.

Списък на думите по буква