ПЕТОЧЛЀНЕН

ПЕТОЧЛЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Рядко. Петчленен. Августовската конференция избра петочленен комитет с подпредседател Ботев, който в действителност бе негов глава. Г. Бакалов, Избр. пр, 232. Привременният петочленен комитет има право да открие заседанията на конгреса. СбЦГМГ, 117. През 1936 година тогавашният министър на народната просвета .. назначи Йовкова като писател с вярно езиково чувство в състава на петочленната правописна комисия, на която бе възложено в срок от един месец да внесе необходимите уяснения в българския правопис. Сб??СЕП, 445.

Списък на думите по буква