ПЕТРИФИКА̀ЦИЯ

ПЕТРИФИКА̀ЦИЯ ж. 1. Геол. Превръщане на нещо (дървета, растения) във вкаменелост; петрифициране, вкаменяване (РЧД, 1982).

2. Книж. Запазване на нещо в първоначалния му непроменен вид, форма. Петрификация на някои старобългарски падежни форми в наречия като отръки, денем, бегом, сбогом и др.

— От гр. πέτρα 'камък' + лат. facio 'правя'.

Списък на думите по буква