ПЀТРИЧКИ

ПЀТРИЧКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Петрич (град в Югозап. България). През цялото съществуване на Втората българска държава петричката крепост била свидетел на много стълкновения между българи и гърци. Ст. Михайлов, БС, 241. Море ти си болна лежала, / на мене не си кажала, / понуда да ти донеса, / петричка блага ябулка. Нар. пес., Ст. Веркович, НПМБ, 117. Петрички фъстъци. Петрички праскови.

Списък на думите по буква