ПЕТРО

ПЕТРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан със скала, камък, напр. петрограф, петролог, петрохимия, петрогенеза и др.

— От гр. πέτρα 'скала'.

Списък на думите по буква