ПЕТРО̀В

ПЕТРО̀В, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. Петровски. Тази нейна философия крепеше силите ѝ в напрегнатия ѝ живот, изпълнен .. с житейски практицизъм.. Приказки, легенди,.. Гергьовден, Васильовден.., Велики пости, Петрови пости и не знам още какви пости. К. Калчев, ПИЖ, 37-38. Тая година.. Петровите заговезни на юния — 2. Петровите пости ще дръжат — дни 26. М, 1857, 7. "Синко Първуле, Първуле, / защо ми Лалу валеше [хвалеше], / дека йе млого юбава: / бела, цървена у лице, / како петрова ябука". Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХIII, 34. Отори, Кольо, темница / да вида, Кольо, да вида, / дали й петрови дъждове / или й колашки снягове. Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХIII, 75.

Петров кръст. Диал. Имена на различни полски цветя като див карамфил, крем, перуника, златовръх, врански око и др. Какви ли треви нямаше вътре [във вързопа]: .. и буника, и равен, и тинтява, и комника, и петров кръст, и лудо биле и ... какво ли не. М. Георгиев, Избр. разк, 89. В гората пък ще срещнете петровия кръст, жълтия лен, синята тинтява, камбанката с големи лилави звънчета. Ив. Димитров, ОП, 24. Такова е и вранското око (на български още "петров кръст") — .. малко растенийце, обикновено с четири заедно разположени листа и единствена черна ягода на върха на стъблото. От нея именно вранското око е получило името си. Бот. V и VI кл, 7.

Списък на думите по буква