ПЕТРО̀ВДЕН

ПЕТРО̀ВДЕН, мн. няма, м. 1. Летен християнски православен празник (29 юни, по стар стил 12 юли), в чест на Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, загинали мъченически за християнската вяра през 67 г. сл. Хр. по време на гоненията от римския император Нерон. Най-съществената точка от "новия" план на Хитов е да се "съберат юнаците на едно място". Това може да стане най-лесно около Петровден.. Освен това да се използува и панаирът в Сливен, като освен на Гергьовден да става и на Петровден. Ив. Унджиев, ВЛ, 211. Тие хора нямат ни срам, ни очи. Париците ти земат, а работат ти оставят за Петровден! Л. Каравелов, Съч. VII, 6. Постяха в годината три пъти, през Коладните пости, през Великите пости и от Св. Троица до Петровден. Р. Каролев, УБЧИ, 119. Повечето дюлгери отиват по чужбина, отдето се връщат у дома само през лятото, за Петровден. К. Шапкарев, СбНУ VII, 230.

2. В съчет. с предл. по. Дните, времето около този празник.

Списък на думите по буква