ПЕТРО̀ВСКИ

ПЕТРО̀ВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Петровден. — Ти си... отслабнал! -.. Какво си ял? А! — Хляб... вода... — отвърна пренебрежително той, сви плещи и се опита да се пошегува: — Подготвих се за петровските пости. Г. Караславов, ОХ IV, 325. Ей дружина! — честита година! / Чес дал Господ кому както знае / .. / На орачи, дъждове гергевски / и на време — пекове петровски. П. Р. Славейков, НМК, 73. Дали тя е майка мила / със мляко гергьовско, / или леля тя й хранила / се с пиле петровско? / Кого гляднеш, изгаряш го. Ц. Гинчев, ДТ, 30. Петровска жега. Петровски череши. Петровско цвете.

Петровска ябълка. Петровка. Скараа се Рада и Йован, / да барем да е за млого — / за едно перо жераво / и за петровска ябълка! Нар. пес., СбНУ ХLIII, 374. Петровско пиле. Пиле, излюпено рано напролет, което до Петровден е пораснало достатъчно, за да бъде заклано и сготвено (обикн. като жертвоприношение, курбан за Св. Петър).

? Ще извия врата (шията) като на петровско пиле някому; ще откъсна (отрежа) главата (шията) като на петровско пиле някому. Разг. Ще накажа жестоко някого, ще си изпати от мене ( употребява се обикн. като закана). Дума да не става. За туй цвете мама ще ми отреже главата като на петровско пиле. А. Каралийчев, ОФ, 1950, бр. 1751, 4. Нещо ща да та попитам, / право ми кажи, не лъжи, / на мене лъжа не бива, / че ти главата отрязвам / като на агне гергьовско, / като на пиле петровско. Нар. пес., СбГЯ, 25.

Списък на думите по буква