ПЕТРО̀ВЧЕ

ПЕТРО̀ВЧЕ, мн. ‑та, ср. Обикн. в съчет.: Пиле петровче. Нар.-поет. Пиле, излюпено рано напролет, което до Петровден е пораснало достатъчно, за да бъде заклано и сготвено (обикн. като жертвоприношение, курбан за Св. Петър) което се коли на Петровден. Сандал Марийка думаше: / — Хубаво любе, Марийке, / .. / куто си трима водила / кой от тех беше най-богат? / Страх ма йе, любе, да кажа, / че ще ми глава отрежеш / куто на пиле петровче, / куто на ягне гергьовче!" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 122. Младичка ша та кайдисам: / ша йзвадя остро ножчанце, / главата ша ти отрежа / като на шиле гюргьовче, / като на пиле петровче. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 185.

Списък на думите по буква