ПЕТРО̀ВЧИЦА

ПЕТРО̀ВЧИЦА ж. Диал. Умал. от петровка. Изтекло е тънко дръвце /.. / в Димитрови равни двори / .. / Не е било тънко дръвце, / ами било ябълчица, / ябълчица петровчица. Нар. пес., СбВСтТ, 25. Израсла ми ябълчица, коладе ле, / .. / ябълчица петровчица. Нар. пес., СбВСт, 156. Ябълчице, петровчице, / защо си ми преродила, / преродила, преклонила / на два клона две ябълки. Нар. пес., СбВСтТ, 468.

Списък на думите по буква