ПЕТРОГРА̀Ф

ПЕТРОГРА̀Ф м. Геол. Специалист по петрография. Непосредствено след бляскавата защита на докторската дисертация в Сорбоната Илия Стоянов получава официална покана да остане на работа при своите професори в Париж. С мъка той отклонява високата чест, оказана му от такива световноизвестни петрографи като Лакроа и Мишел Леви. Ив. Борисов, НПГ, 44.

Списък на думите по буква