ПЕТРОГРА̀ФСКИ

ПЕТРОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който е свързан с петрография. Изследването на скалите с просто око особено на такива плътни, гъсти скали като риолита, е твърде грубо, неточно и поради това често се прибягва до.. така наречения петрографски микроскоп. Геол. IХ кл, 103. Със скалния или още, както се казва — с петрографския състав на Витоша се занимават отдавна наши и чужди естествоизпитатели. П. Делирадев, В, 39. Определяне на относителната възраст на наслагите става по три метода: стратиграфски, петрографски и палеонтоложки. Гр. Николаев и др., ОГ, 162. Петрографска карта. Петрографска сбирка. Петрографска колекция.

Списък на думите по буква