ПЕТРОЖЀЛ

ПЕТРОЖЀЛ м. Диал. Растение магданоз.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901. — Други форми: петружѐл, петрожоѝл.

Списък на думите по буква