ПЕТРО̀Л

ПЕТРО̀Л, мн. няма, м. 1. Природно течно гориво с червенокафяв, понякога почти черен или с масленозелен цвят, което се добива от земните недра и е с голямо икономическо значение и широко приложение в химическата промишленост за получаване на различни дериватни продукти (бензин, керосин, мазут и др.); нефт, земно масло. В тая луксозна комарджийница, дето вечерното облекло е задължително за посетителите, човек може да види изискани аристократи, кокаинисти с дълбоки влажни очи, търговци на кафе, на петрол и на бели робини. Св. Минков, ДА, 64. В нейните [на Албания] недра има петрол, въглища, огромни богатства от ценни руди. Н. Фурнаджиев, МП, 131. Богата е румънската земя. От недрата ѝ блика петрол, националното богатство на страната. РД, 1950, бр. 247, 2. Петролът или земното масло е известен на човечеството .., като е бил използуван за лечебни цели, за осветление, като запалително средство при военни сражения и пр. Пр., 1953, кн. 1, 49. Суров петрол. Преработен петрол.

2. Стесн. Течност за горене, която се получава при преработка на суровия петрол, на нефта; газ2. От суровото земно масло чрез дестилация се получават няколко вида бензин .., петрол за осветление, смазочни масла, мазут .. и катран. В. Пеев, МК, 158. Битуминозните шисти са богати на свободни и разтворими .. органични останки и могат да се запалят и да горят, като издават миризма на нефтени битуми .. газ за горене (петрол) и пр. П. Мандев, СВ, 32. Не по-малко вредни и опасни са и подръчните средства, използувани нашироко от населението за местно лечение: петрол, син камък, вар и др. Н. Тонкин, НЗЛ, 31.

— От лат. petroleum през фр. petrole.

Списък на думите по буква