ПЕТРОЛЀЙ

ПЕТРОЛЀЙ, мн. няма, м. Остар. Петролеум, газ2, петрол (във 2 знач.). Секи е читал вече във вестниците, че в европейските градове произхождат доволно често пожаре от петролеят (газ) и че това горюще вещество са гаси твърде тежко. Знан., 1875, бр. 12, 192. Същата цел гонеха и андартите.. Пожари, пленства, .. клане и изгаряние живи, поляни с петролей невинни български първенци — всички тия варварства .. се правеха с цел да се погърчат и без това съсипаните българи. Пряп., 1903, бр. 28, 2. Съветваме притежателите на овощни градини да избегват употреблението

само на чистия петролей (газ), понеже той поврежда дървото. Гр., 1906, бр. 19-20, 302.

— От лат. petroleum.

Списък на думите по буква