ПЕТРО̀ЛЕН

ПЕТРО̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до петрол. Петролна миризма. Петролна кула. Петролен кладенец. Петролен танкер.

2. В който се съдържа, има петрол; нефтен. В този лес прекарахме непрекъснато цели шест месеца. Напуснахме го само когато сондите ни присякоха богато подземно петролно езеро. С, 954, кн. 3, 100. На някои места в петролните области вместо масло излизат само газове, които при случайно запалване образуват светещи фонтани. Геол. IХ кл, 50. Петролен кладенец. Петролни залежи. Петролни полета. Петролни находища.

3. Който е свързан с добиване и обработка на петрол; нефтен. И като на филм в кошмара на болестта премина целият му живот: въглищният рудник, петролната компания в Арабската пустиня, графитната мина в Мадагаскар и накрай последната злополучна експедиция. П. Бобев, К, 21. Срещата с Делчо стана на първи август. В същия ден преминаха на път за Плоещ — Румъния, голяма група американски летящи крепости, които подложиха петролния град на жестока бомбардировка. Сл. Трънски, Н, 235. Съпругът ѝ Фероз Ганди, като депутат от Конгреса, бе известен със своята борба срещу корупцията и за национална петролна политика. Т. Кюранов, АП, 58. Петролни рафинерии. Петролна промишленост. Петролно дружество. Петролни магнати.

4. Който е получен от преработката на петрол; нефтен. Земно масло има почти по всички части на земята. От продуктите на дестилацията най-голямо значение имат петролният етер, бензинът, мазутът, вазелинът и парафинът. Ст. Младенов и др., ОТК, 92. В херметически котли петролният газ при определено налягане и температура под действието на известни химически вещества добива вид на смола. ВН, 1958, бр. 2039, 4. В остатъка след фракционната дестилация на нефтения катран се получава нефтена смола (петролна смола). К. Дойчев, МП (превод), 154.

5. Който се отнася до петрол (във 2 знач.); газен. В дъното на улицата се мярна малкият площад. До този площад и около него стигаше електрическо осветление. Надолу в селото още светеха с петролни лампи. Г. Караславов, т, 79. От моята стая на шестия етаж гледам насреща.. как пламват тук-там петролните лампи в тия дупки под покривите. К. Константинов, ПЗ, 198. А около тях [казармите] се гушеха една до друга малки бедни къщурки със зеленчукови градинки, с покриви от стари петролни тенекии. П. Спасов, ХлХ, 233.

6. За цвят — който е с оттенък на петрол; масленозелен. Фенерджиев вече е "открил" един костюм от сив габардин в топъл петролен цвят и го носи. ВН, 1959, бр. 2468, 2.

Списък на думите по буква