ПЕТРОЛЀУМ

ПЕТРОЛЀУМ, мн. няма, м. Остар. Газ2 за горене; керосин, петролей, петрол. Из Цариград ни являват, че фанариотският синод е станал комуна и купува вече петролеум да подпали българската екзархия и турската империя. С, 1872, бр 44, 351. През ноември стана толкова студено, щото петролеумът, който им служеше за свещ, замръзна в лампата. Лет., 1876, 138.

— Лат. petroleum 'петрол'.

Списък на думите по буква