ПЕТРОЛО̀Г

ПЕТРОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Геол. Учен, специалист по петрология. Трябва да се отбележи, че понятието магма засега все още не е изяснено. Различните петролози влагат различно съдържание в него. Г. Георгиев, П, 114. Напоследък петролозите отдават много голямо значение на процесите на кристализацията. Г. Георгиев, МП, 106.

Списък на думите по буква