ПЕТРОЛОДОБЍВЕН

ПЕТРОЛОДОБЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който се отнася до петролодобив; нефтодобивен. Индустрията, като се изключи петролодобивната, е още в зародишно развитие и се състои главно от предприятия за производство на текстил.. и други предмети за потребление. Б. Тем‑

ков, И, 15. Сега цялата околност е покрита със сондажните кули на огромно петролодобивно предприятие. РД, 1960, бр. 165, 3.

Списък на думите по буква