ПЕТРОЛООБРАБО̀ТВАНЕ

ПЕТРОЛООБРАБО̀ТВАНЕ, мн. няма, ср. Обработване на петрол; петролопреработване. За пръв път в Румъния започнаха да правят трактори, предачни машини,.., машини за петролообработване,.. и много други неща, които по-рано се доставяха от чужбина. ОФ, 1050, бр. 1797, 3.

Списък на думите по буква