ПЕТРОЛООБРАБО̀ТВАЩ

ПЕТРОЛООБРАБО̀ТВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Петролообработвателен, нефтопреработвателен; петролопреработващ, петролопреработвателен. [Работниците] участвуват в строежа на петролообработващия комбинат .. и много други индустриални строежи. ВН, 1961, бр. 3143, 1.

Списък на думите по буква