ПЕТРОЛОПРЕРАБО̀ТВАНЕ

ПЕТРОЛОПРЕРАБО̀ТВАНЕ, мн. няма, ср. Преработване, обработване на петрол за получаване на бензин, керосин, газьол, мазут и др. продукти; нефтопреработване, петролообработване. В Грозни е започнало производството на .. изкуствени минерали, които имат приложение в петролопреработването и в химическата промишленост. ВН, 1961, бр. 2985, 4. Отделните части на двигателя могат да се правят от достъпни сплави, а като гориво могат да се използуват отпадъци от петролопреработването, както и естествен или изкуствен газ. ВН, 1959, бр. 2518, 4.

Списък на думите по буква