ПЕТРОЛОПРЕРАБОТВА̀ТЕЛЕН

ПЕТРОЛОПРЕРАБОТВА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Който се отнася до преработване на петрол; нефтопреработвателен, петролообработвателен, петролопреработващ. Първият етап от три години беше подготвителен. Той завърши през 1964 г. През време на неговото изпълнение с помощта на италианската държавна компания "ЕНИ" беше построен петролопреработвателен завод в Бизерта. П. Цолов, Т, 53-54. Петролопреработвателна промишленост. Петролопреработвателни предприятия

Списък на думите по буква