ПЕТРОЛОПРОДУ̀КТ

ПЕТРОЛОПРОДУ̀КТ м. Спец. Продукт, получен при промишлено преработване на петрол; нефтопродукт. Потребление на петролопродукти.

Списък на думите по буква