ПЕТРОМА̀КС

ПЕТРОМА̀КС, мн. няма, м. Остар. Петромаксова лампа. Два мощни петромакса осветяваха огромна зала и създаваха фантастични фигури и сенки от сталактите и сталагмитите. С. Чернишев, ВМ, 164. Загасна петромаксът. Дръпна се завесата и на сцената излезе Герган. М. Яворски, ХСП, 112. — Имате ли петромакс? — попита баронът, искайки да засили доводите за отиване във вилата. — Не — отговори Ирина. Д. Димов, Т, 377.

Списък на думите по буква