ПЕТРОХЍМИЯ

ПЕТРОХЍМИЯ, мн. няма, ж. Хим. Дял от петрографията, който се занимава с изучаване на химическите свойства на скалите. Като отделна петрографска дисциплина се оформи и петрохимията, която се занимава с изучаването на химизма на скалите. Г. Георгиев, П, 9. Всичките статистични и сравнителни изучавания на химизма на скалите .. се разглеждат и изучават подробно и задълбочено в петрохимията. Г. Георгиев, МП, 174.

Списък на думите по буква