ПЕТСЀДМИЧЕН

ПЕТСЀДМИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който трае, продължава или съществува пет седмици. Петседмична командировка. Петседмичен престой. Петседмично пътешествие.

Списък на думите по буква