ПЀТСТОТИНГОДИШНИНА

ПЀТСТОТИНГОДИШНИНА ж. Рядко. Годишнина от събитие, станало преди петстотин години.

Списък на думите по буква