ПЀТСТОТИНКИЛОГРАМОВ

ПЀТСТОТИНКИЛОГРАМОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е с тегло петстотин килограма. Тук преди малко са бомбардирали.. Отляво по на десетина метра се виждат ями от петстотинкилограмови бомби. Г. Караславов, Избр. съч. III, 28.

Списък на думите по буква