ПЀТСТОТИНЛЕВОВ

ПЀТСТОТИНЛЕВОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. за банкнота — който е на стойност петстотин лева. — Тѐ това кайме засега мислиме, че стига! — изтегли Цвятко една синя петстотинлевова банкнота бавничко из портмонето си и като я показа на Герасим да види хубаво с очите си, подаде я на протегнатата адвокатска ръка. Ст. Даскалов, СД, 231.

Списък на думите по буква