ПЀТСТОТИНМИЛИОНЕН

ПЀТСТОТИНМИЛИОНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който се състои от петстотин милиона единици, който съдържа, наброява петстотин милиона лица или предмети. Петстотинмилионен народ.

Списък на думите по буква