ПЕТСТО̀ТНИК

ПЕТСТО̀ТНИК, мн. ‑ци, м. Рядко. Спец. Професионален водач на моторно или железопътно превозно средство, който е изминал петстотин километра без авария или без основен ремонт. В предприятията се създадоха производствени бригади.. В транспорта се явиха тежкотонажници и петстотници — машинисти. Ист. Х и ХI кл, 348. По това време най-добрият машинист петстотник по Виницката линия.. достигна 7,5 — 8 милиона тонкилометра. РД, 1950, бр. 71, 1.

Списък на думите по буква