ПЕТТО̀МНИК

ПЕТТО̀МНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Издание на съчинения, речник и под. в пет тома. Издателството.. завършва четиринадесеттомното академическо събрание на съчиненията на великия писател .. и пуска въз основа на това издание петтомник от произведенията на Н. Гогол. ВН, 1952, бр. 14, 4. Купих си петтомника на новата енциклопедия.Йовковото творчество е издадено в петтомник.

Списък на думите по буква