ПЀТУРА

ПЀТУРА ж. 1. Широката, переста част на лист от дърво, растение. На един напълно развит лист се различават две части: дръжка и плоска част, наречена петура. Бтн VI кл, 51. Много често рано сутрин по връхчетата на току-що поникналите растения или по ръба на петурата на латинката .., хвоща и др., се наблюдават наредени като бисери блестящи капки вода. Хр. Дилов и др., РВ, 15. Младите листенца леко потръпват и търсят ласките на слънцето, а после им става топло и те спокойно отварят своите петури. Д. Георгиев и др., ХР, 3.

2. Остар. Тънък пласт от някаква материя (метал, глеч, камък, скала и др.) с определена форма и размери; лист2. Считат дори за твръде вероятно, че на старите египтяне била позната галванопластиката; поне не може да ся изтлъкува другояче как ся могли да произлязат у тях дръвените и пръстени изображения, които са покрити с тънка петура мед. Лет., 1874, 142. Някои тела са жилави та могат да ся разплещат на весма тънки петури или да ся изтеглят на много тънък тел. Н. Геров, ИФ, 176. Скалите ся мокрят от дъжд и облаци, та впиват в шуплите си вода, а тя зиме замръзва, та ся издува и отцепва от камика петури, които ся олупват пролет, кога ся разгрее. Н. Геров, ИФ, 28. Смесеното, като ся опече, стана бяло. Остаяше да покрие тоя състав с една петура от прозрачна глеч, та да го стъклоса. Й. Груев, СП (превод), 77. // Стесн. Остар. и диал. Разточен тънък пласт тесто, за да се направи баница или сладкиш; лист2, кора. От самото огнище на огъня .. жителите на околните села са ползуват различно. Някои са устроиле тука природна пещ, в която пекат своите петури. Знан., 1875, бр. 8, 117. Много пъти са случава, щото тесто от пшенично брашно не може да са точи и разтяга, напр. за петури или др., но са троши и къса. Ступ, 1875, бр. 4, 32. Галушките правят в Малоросия от тесто; разточат го на петури, турат внътре сирене. Н. Бончев, ТБ (превод), 43.

3. Остар. Слой, пласт. Понякога децата блюват, защото им са ся набрали по сто‑

маха нечистоти; в такъв случай язикът им е покрит с жлътникава петура, малко или много дебела. Лет., 1871, 131. Воздухът .. е пълен, т.е. по-гъстък, по-тяжък на земната повърхнина и по-рядък, т.е. по-лек според отдалечението от нея. Затова говорят, защо има много петури воздух, от които последнята е отдалечена от нас 10 мили. Зад нея е празно. Ив. Богоров, ВГД (превод), 380.

— От гр. πέττουρα 'кора за баница'.

Списък на думите по буква