ПЕТЪНЦЀ

ПЕТЪНЦЀ, мн. ‑а̀, ср. Умал. от петно, малко петно; лекенце, дамгица. Масата беше вече наредена за следобедния чай. Върху красива бледорозова ленена покривка без петънце и без гънчица след грижливото гладене се откройваха свежи и алени бродирани цветя. Б. Йосифова, БЧМ, 59-60. Някогашните пъпчици, които правеха лицето ѝ грапаво, бяха изчезнали и се виждаха само едва забележими петънца по челото. Д. Кисьов, Щ, 413. От задния вход на цирка изтичаха едно след друго двете Василови кученца. Първото беше бяло, къдраво, с хитра, но кротка муцунка, а второто .. черно мъниче с бели петънца. Ив. Планински, БС, 28. Всички ние разбрахме как тя пазеше да не падне упрек, петънце върху хубавото име на нейния син. Н. Каралиева, Н, 6.

Списък на думите по буква