ПЀТЪЧЕН

ПЀТЪЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който става, извършва се, настъпва в петък. Навън громолеше петъчното оживление. Трополяха каруци, чуваха се гласове на шопи. А. Каралийчев, НЧ, 7. Отидете ли втори път, ще се заинтересуват от вас и любезно ще ви поканят на религиозна проповед .., ще ви включат в петъчната разходка. ВН, 1960, бр. 2865, 2. Аз не знам положително докога докторите ще ме държат тука, но предполагам, че първите дни на септември .. ще мога да си дойда и да си седна на зеленото канапе в будоара ви, за да си пия петъчния чай във вашето очарователно общество. Ив. Вазов, ПЕМ, 39. Петъчен пазар. Петъчна молитва.

Петъчен ден. Разг. Петък, когато е петък (за действие, което става в такъв ден). Тук през 1905 г. бил открит пазар, на който всеки петъчен ден се стичали жителите на много села. Ст. Поптонев, ОБЛ, 288. През зимните месеци баща му ломеше камъни в кариерите или превозваше с магаре хляб и продукти за работниците. Лятно време ловеше риба, плетеше рогозки, майстореше изящни малки кошници, които петъчен ден продаваше на пазара. А. Гуляшки, Л, 345.

Списък на думите по буква