ПЀХБЛЕНДА

ПЀХБЛЕНДА, мн. няма, ж. Хим. Силно радиоактивна уранова руда с черен цвят; уранова смола, уранинит. Те [Кюри] забелязали, че урановата руда, наречена пехбленда, действува на фотографна плака по-силно, отколкото съответствува на урановото ѝ съдържание. Физ. XI кл., 155. Други автори предполагат, че вътрешната земна топлина е резултат от разпадането на радиоактивните елементи, които се намират във вътрешността на Земята. Установено е, че тези елементи влизат в състава на някои минерали, каквито са например урановите руди — пехбленда, торбернит .. и др. Ст. Бошев и др, ГГ, 26. Уранинит (уранова смола, пехбленда .. Има черен цвят със слаб виолетов оттенък.. Той е силно радиоактивен. Г. Георгиев, МП, 148.

— От нем. Pechblend.

Списък на думите по буква