ПЀХЕР

ПЀХЕР м. Диал. Свекър. От сега кахар да береш./ Пехер да чекаш от пазар,/ любе да чекаш от нива,/ девер да чекаш от гора. Ст. Веркович, НПМБ, 226-227. Дружки ли, дружки неверне!/ Що не ми на мене верувате,/ на мойо пехер кадия дойде,/ слуга неймаше кой да служи,/ ми са викали яз да гу служа,/ сам го служила, три дни и три нощи. Ст. Веркович, НПМБ, 64.

— От гр. πευερός.

Списък на думите по буква