ПЀХЕРА

ПЀХЕРА ж. Диал. Свекърва. Данината стара пехера,/ на Дана си сборуваше:/ Скоро, Дано, скоро, снахо,/ скоро снахо, да си дойдеш,/ че ке мени туга падне. Ст. Веркович, НПМБ, 31.

— Гр. πευερά.

Списък на думите по буква