ПЕХЛИВА̀НСКИ

ПЕХЛИВА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. Който се отнася до пехливанин и до пехливанство. Веднаж на върха Китка се събрали българите и турците от цялото краище да гледат пехливански борби. А. Каралийчев, НЗ, 227. И ето потръпват юнашки снаги, протягат се мускулести ръце и настръхват няколко пехливански двойки. П. Яворов, ХК, 107. Двамата борци .. напинат своите жилави мишци във всевъзможни ловки и трудни движения, каквито им налага на всеки миг изискването на пехливанското изкуство. Ив. Вазов, Съч. XVI, 52.

Списък на думите по буква